Visie

Wie zijn we?

Goed Nieuws is een vzw die volledig werkt op basis van vrijwilligers. Inkomsten genereren we via giften. Geloof jij ook in Goed Nieuws? Dan kan je ons financieel steunen door 1 euro (meer mag natuurlijk ook) per maand over te schrijven op onze Triodosrekening (Goed Nieuws vzw): BE18 5230 8103 2865. BIC-code: TRIOBEBB. Jouw steun helpt ons om goed nieuws te blijven verspreiden. Merci! ❤

Waarom Goed Nieuws?

In de media horen en zien we overwegend negatieve nieuwsberichten. Terwijl er tegelijk heel veel positieve dingen gebeuren die minder vaak worden opgepikt door de media. Goed Nieuws is van mening dat ons wereldbeeld een stuk negatiever is dan de realiteit. Daarom wil Goed Nieuws de nadruk leggen op het positieve in de wereld en zo bijdragen tot een positiever wereldbeeld.“Ons wereldbeeld is een stuk negatiever dan de realiteit”
Onderzoek & onderwijs

Goed Nieuws wil enerzijds informeren over positieve evoluties in onderzoek en onderwijs. Via wetenschappelijk onderzoek doen we immers kennis op om de wereld beter te kunnen maken. En onderwijs is het kanaal om die opgedane kennis binnen te brengen in onze samenleving. Onderzoek en onderwijs zijn met andere woorden een van de fundamenten van onze samenleving.
Anderzijds wil Goed Nieuws rapporteren over positieve acties van professionele organisaties die de wereld proberen beter te maken. Goed nieuws over initiatieven van zowel kleine als grote organisaties. Op die manier krijgen hun positieve acties meer aandacht.  

Kleine initiatieven

Als extra wil Goed Nieuws ook aandacht schenken aan mensen die op hun eigen kleine manier de wereld proberen beter te maken. Heel veel mensen zetten zich in om de structurele ongelijkheid in de samenleving aan te pakken. Die mensen wil Goed Nieuws graag in de spotlight plaatsen want ook zij vormen een van de fundamenten van onze samenleving.  

Meewerken?  

Iedereen kan goed nieuws aanbrengen, artikels schrijven, enz… Interesse om als vrijwilliger mee te werken? Mail ons. Zo maken we samen het goede nieuws.